Våldsförebyggande arbete. | Sverigedemokraterna i Finnveden

Våldsförebyggande arbete.

Då kurser i självförsvar inte var förenligt med skollagen och vi anser frågan vara alldeles för viktig för att släppa vill vi från Sverigedemokraterna att Brottsförebyggande rådet i samarbete med Polisen tar fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa till med att förebygga våldtäkter, sexualbrott och misshandel.
Tyvärr kan man konstatera att vårt samhälle har blivit allt råare och med allt grövre våldsinslag och en minskande respekt för medmänniskor.
Kan kommunen på något vis medverka till att förebygga denna utveckling i vårt samhälle anser vi att detta är av största vikt.
Kan vi genom exempelvis information till våra skolelever visa vilket fruktansvärt trauma det är för en människa att bli utsatt för en våldshandling kanske vi kan förhindra en del sådana brott.
En möjlighet vore kanske genom föreläsningar av personer som drabbats av våldsbrott.

Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag

ATT: Undersöka möjligheterna för kurser i självförsvar samt våldsförebyggande arbete genom Brottsförebyggande rådet.

Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson
Sverigedemokraterna