Valberedningens förslag till kommunlista Värnamo valet 2018 | Sverigedemokraterna i Finnveden

Valberedningens förslag till kommunlista Värnamo valet 2018

Kommunlista till kommunvalet

 

Värnamo

 

1 Anne Karlsson

2 Boo Karlsson

3 Bengt Lundström

4 Johan Nissinen

5 Sylvia Friberg

6 Jerker Friberg

7 Sven-Evert Gunnarsson

8 Katja Ganekind

9 Johnny Hornbrink

10 Jan Cherek

11 Hans-Olof Karlsson

12 Mikael Skogström

13 Stefan Andersson

14 Jan Andersson

15 Fredrik Garpenholm

16 Jan Nilsson