Valberedningens förslag till kommunlista Gnosjö valet 2018 | Sverigedemokraterna i Finnveden

Valberedningens förslag till kommunlista Gnosjö valet 2018

Kommunlista till kommunvalet Gnosjö

1 Eric Westroth

2 Håkan Helgebring

3 Helena Elmqvist

4 Martti Steinmetz

5 Iwan Hallström

6 Daniel Elmqvist

7 Ingela Hallström

8 Olof Rydegård

9 Tom Persson

10 Ronny Andersson