Sveridemokraterna i Vaggeryd har lämnat in en motion | Sverigedemokraterna i Finnveden

Sveridemokraterna i Vaggeryd har lämnat in en motion

Föredömligt jobbat av Jan-Olof Svedberg, som har lämnat in en motion om insyn i kommunstyrelsen, nämnder och arbetsutskott. Insynsplatser ska gälla de partier som inte har platser i nämnder och styrelser. Jan-Olof menar att han är ”så jäkla nyfiken” och det är bra med nyfikenhet och ännu bättre med engagemang. Starkt!