SD Gnosjö ställer rätta frågor i en insändare | Sverigedemokraterna i Finnveden

SD Gnosjö ställer rätta frågor i en insändare

En insändare är nu inskickad till Värnamo Nyheter av SD Gnosjö, bakom insändaren står Peter ”Nalle” Lundgren och de andra i fullmäktige.

Bra jobbat säger vi andra!! 

Under Januari månad skall det i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige avhandlas en begäran från Länsstyrelsen angående flyktingmottagning i Gnosjö Kommun under 2012.

Från Sverigedemokraterna anser vi att det med kommunens ansträngda ekonomi är fullständigt huvudlöst att ens diskutera saken, ett nollavtal vore det enda rätta anser vi.
Kommunen kommer dessutom under 2012 att få en mycket stor Somalisk anhöriginvandring, i december månad var de aktuella siffrorna 58 barn och 13 vuxna.
Dessa vet vi ännu inte om vi kommer att få någon statlig ersättning för, kommunen har tillskrivit migrationsminister Ullenhag för att få ett svar på frågan men det svaret lär vi troligen inte få innan beslut skall fattas.
Att utöver detta dessutom ens fundera på att teckna ett avtal om ytterligare 30 flyktingar med rådande situation i tanke anser vi vara djupt ansvarslöst och vi vill skarpt varna för de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant beslut!
Vi har i skrivande stund en arbetslöshet på 7,1% totalt, vi har också i media kunnat läsa artiklar om invandrare och ungdomar som nu lämnar kommunen eftersom det inte längre finns några arbeten att tillgå.
Vi kan helt säkert anta att de redan betungande kostnaderna för försörjningsstöd formligen skulle explodera om detta förslag klubbas igenom.
Nästa fråga är var dessa skulle bo då vi bara har ett fåtal lediga lägenheter i kommunen?
I kommunstyrelsens ordförandeberedning uttrycker även ordf. för barn och utbildningsutskottet oro för hur skolan skall klara av att hantera uppemot 100 nytillkomna personer, inte minst utifrån de stora besparingar dom har ålagts.
Från Sverigedemokraterna vill vi att avtalsförslaget skickas på remiss till socialutskottet och barn-utbildningsutskottet för att få veta hur ett mottagande 2012 på kanske uppåt 100 personer skulle påverka socialförvaltningen och skolans verksamheter.
Så har gjorts förr och skulle inte vara något konstigt,speciellt inte som det nu handlar om en utökning av antalet i en pressad ekonomisk situation.
I en intervju i lokalradion fick vi höra Kommunstyrelsens ordförande Arne Ottosson säga ”Kostnaden är ju ganska hög” och det känns ju ganska skönt att det är fler än vi i Sverigedemokraterna som vågar säga detta, men det är förvånande att kommunledningen trots detta vill öka antalet under 2012!
Finns det plötsligt dolda ekonomiska resurser gömda att plocka pengarna från, eller blir det ytterligare besparingar i skola och omsorg?