Reservation mot beslut om mottagande av flyktingar | Sverigedemokraterna i Finnveden

Reservation mot beslut om mottagande av flyktingar

Sverigedemokraterna vill härmed skriftligen reservera sig mot beslutet angående Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande för 2012.

Sverigedemokraterna vill skarpt varna för de ekonomiska konsekvenserna som detta beslut kan komma att leda till.

Med tanke på kommunens ekonomi och den förestående Somaliska anhöriginvandringen anser vi det vara helt fel att ingå detta avtal nu.

Dessutom medger varken bostadsmarknad eller arbetsmarknad att vi ingår detta avtal nu, risken är överhängande att detta kommer att medföra ett mycket starkt ökat tryck på försörjningsstödet framöver och det finns helt enkelt inte pengar till detta.

Kommunen har redan ålagt Barn-Utbildningsutskottet och Socialutskottet besparingar på 2 respektive 1 miljon och att tro att man då ska klara av upp till 100 nyanlända inom befintliga budgetramar anser vi vara en utopi.

Dessutom har Barn-Utbildningsutskottets ordförande i Kommunstyrelsens Ordförandeberedning uttryckt oro för hur man ska klara av detta inte minst med de besparingskrav man ålagts för 2012.

Kommunstyrelsens Ordförande uttrycker i en intervju i lokalradion att ”Invandringen kostar” och vi undrar då hur man tänkt sig att denna finansiering ska lösas när statsbidraget om 2 år tagit slut ?

Sverigedemokraterna anser detta vara ett helt felaktigt beslut som man tagit utan att ha Gnosjö Kommuns bästa för sina ögon.

Sverigedemokraterna reserverar sig därför kraftigt mot detta beslut.

För Sverigedemokraterna

Peter Lundgren

Paul Borstam

Ronny Andersson