Pressmeddelande. Berry Lilja (S) tackade nej !! | Sverigedemokraterna i Finnveden

Pressmeddelande. Berry Lilja (S) tackade nej !!

PRESSMEDDELANDE

 

SVERIGEDEMOKRATERNA UTMANAR SOCIALDEMOKRATERNA TILL REGIONAL DEBATT BETRÄFFANDE ÖKAD FLYKTINGMOTTAGNING TILL GGVV-KOMMUNERNA.

 

Inställningen till statsmakternas påbud om ökad flyktingmottagning till Sveriges kommuner från och med 2014 går starkt isär inom GGVV-regionen.

Gnosjö kommun har med starka och sakliga argument beslutat mot ökad flyktingmottagning. I likhet med exempelvis Habo och Sävsjö kommun hävdar de sin självklara rätt till kommunalt självstyre.

Vaggeryds kommun med flera i närområdet, har beslutat om motsatsen. Detta utan att presentera några som helst konsekvensutredningar, och utan att ens försöka förankra beslutet ute bland lokalinvånarna.

–          Vi ser ett starkt behov av att den här frågan äntligen lyfts till en saklig och sansad debatt på VVGG-nivå, säger Anne Karlsson Ordförande I SD Finnveden. Vi ställer därför upp med Peter Lundgren, Sverigedemokraterna i Gnosjö, och utmanar Berry Lilja (S) kommunalråd i Vaggeryds kommun, på debatt i ämnet under januari månad 2014.

 

Sverigedemokraterna Finnveden kommer att rikta en formell inbjudan till kommunalrådet Berry Lilja (S) innan årsskiftet.

Eftersom en debatt av detta slag kan förvänta sig dra stor publik, är planen att debatten äger rum på Skillingehus-teatern i Skillingaryd. En lokal som tar in ca 200 personer, och där det finns goda parkeringsmöjligheter i nära anslutning.

–          Det framgår med all tydlighet att Socialdemokraternas marktrupper ute i kommunorganisationer och fackförbund har en helt annan inställning till dessa frågor än partiets ledning på regional och nationell nivå, därför sträcker vi i styrelsen SD Finnveden ut handen till arbetarrörelsen, och ger dem en möjlighet till att under sakliga och sansade former lätta på den starka och allt mer ökande tryck som nu skakar rörelsen, avslutar Sverigedemokraternas Anne Karlsson.

 

Anne Karlsson ordförande SD Finnveden 20141218