Nämnder & Bolag | Sverigedemokraterna i Finnveden

Nämnder & Bolag

Värnamo

Nämnder

Barn och utbildningsnämnden Kulturnämnden (KN)
Jerker Friberg (ordinarie) Martin Alvsveden (ordinarie)
Jan Andersson  (ersättare) Fredrik Garpensholm (ersättare)
Medborgarnämnden (MBN) Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)
Katja Ganekind (ordinarie) Sven-Evert Gunnarsson (ordinarie)
Kenny Berndtsson (ersättare) Martin Alvsveden (ersättare)
Omsorgsnämnden (ON) Servicenämnden (SN)
Sylvia Friberg (ordinarie) Boo Karlsson (ordinarie)
Johnny Hornbrink (ersättare) Jan Cherek (ersättare)
Valnämnden Kommunrevisionen
Evert Wik (ordinarie) Ingvar Strand
Anne Karlsson (ersättare)

Bolag

FIBO

Boo Karlsson (ordinarie)
Jerker Friberg (ersättare)

 

Gnosjö

Nämnder

Allmänna Utskottet Sociala Utskottet
Håkan Helgebring (ordinarie) Helena Elmqvist (ordinarie)
Olof Rydegård (ersättare) Håkan Helgebring (ersättare)
Samhällsbyggnadsnämnden Valnämnden
Håkan Helgebring (ordinarie) Morgan Hultberg (ordinarie)
Olof Rydegård (ersättare) Ingela Hallström (ersättare)
Kommunrevisionen
Iwan Hallström