Motion om tömningsstationer. | Sverigedemokraterna i Finnveden

Motion om tömningsstationer.

Gnosjö Kommun inrättade till denna sommar ställplatser för husbilar i Gnosjö och Hillerstorp, detta blev väldigt uppskattat och både jag som medlem i husbilsklubben med 6000 medlemmar och kommunens turismsamordnare har mottagit ett antal mail med tack för att kommunen ordnade dessa platser.
Nu vill vi från Sverigedemokraterna att vi tar detta ett steg längre och anordnar en tömningsstation för besökande husbilar i kommunen, man har i en husbil 2 olika tankar.
En toalettkasett och en tank för diskvatten och dylikt, tyvärr är det allt för vanligt att tanken för diskvatten töms i naturen pga avsaknad av någonstans att tömma tanken.
Toalettbehållaren är man mer noggrann med att hitta en plats avsedd för denna tömning men gråvattentanken som man kallar det är det tyvärr många som tömmer på någon enslig plats rakt ut i naturen.
Jag såg själv en enkel lösning på detta i Visby där man vid kommunens reningsverk helt enkelt tagit upp ett hål i ett brunnslock och placerat en skylt vid detta brunnslock med texten ”Tömningsstation för husbilar” samt en vattenutkastare med en slangstump avsedd för spolning av toatanken.
I detta hål tömmer man då båda tankarna och avloppet hamnar då där det ska, i kommunens reningsverk.
Det finns också en skylt vid infarten till reningsverket och information på kommunens hemsida om denna plats.
Vi vill därför att kommunen också inrättar en sådan plats i våran kommun så vi får avfallet där det ska vara, lämplig plats vore kanske reningsverket i Kulltorp som är beläget på en återvändsgata där husbilarna inte stör någon boende.
Men det spelar egentligen ingen roll var i kommunen denna tömningsstation hamnar, man upplyser på kommunens hemsida med gatuadress och Gps-koordinater så tar sig bilarna till avsedd plats.
Detta är en åtgärd vars enda kostnad består av upptagning av ett hål i ett brunnslock och en skylt som upplyser om platsen för tömning.
För Sverigedemokraterna


Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson