Motion om självförsvar för unga kvinnor SD Gnosjö | Sverigedemokraterna i Finnveden

Motion om självförsvar för unga kvinnor SD Gnosjö

Motion om självförsvar för unga kvinnor 

Sverige har på bara några år förändrats och blivit ett betydligt mer otryggt land att leva i. Nästan dagligen får vi genom massmedia ta del av nyheter av våldsbrott mot enskilda, inbrott och annan tung brottslighet som vi tidigare bara hörde talas om genom amerikanska gangsterfilmer. Landets tredje största stad kallas exempelvis numera ”Sveriges Chicago” och polisen tycks stå maktlös. I Jönköpings län har vi under vintern haft en inbrottsvåg av aldrig tidigare skådat slag. Här har även Gnosjöhushåll drabbats.

Inte heller unga kvinnor går längre trygga på gator och torg. Enligt en EU-studie presenterad i april 2009 (refererad i Dagens Nyheter 2009-4-27) är Sverige det land i Europa med högst andel anmälda våldtäkter per invånare och antalet är dubbelt så många som i Storbritannien och mer än fyra gånger så många som i övriga nordiska länder samt Tyskland och Frankrike.
I Aftonbladet 2010-08-06 refereras till en rapport av FN-organet UNODC där det framkommer att Sverige är det land i världen (!) med näst mest antal anmälda våldtäkter per invånare. Endast landet Lesotho i södra Afrika ”slår oss” i denna studie. Detta är skakande och fruktansvärda uppgifter som rättssamhället inte tycks ta på allvar. Tyvärr leder dessutom få av anmälningarna till åtal, enligt uppgift endast 13%, vilket också är lägst i Europa.

Vårt parti, Sverigedemokraterna, är starkt kritiska mot denna samhällsutveckling och vi har vår bestämda uppfattning till varför samhället har utvecklats i denna katastrofala riktning. Vi skall dock i denna motion inte gå in på detta.

Våldtäkt är ett fruktansvärt brott som kränker, förnedrar och riskerar att förstöra livet för den enskilde med stora trauman som följd och dessa brott måste på alla sätt bekämpas. Det kan och bör i första hand göras av rättssamhället, med än större kraft än idag, men precis som vi för att skydda oss mot stölder låser våra ytterdörrar när vi går hemifrån, bör även den enskilde lära sig att skydda sig mot sexualbrott och överfall. Ett sätt att göra detta kan vara genom att man lär sig någon form av kvinnligt självförsvar. Här anser vi att kommunen kan bidra. Självfallet är detta inte ett heltäckande skydd mot detta hemska brott, men det är åtminstone bättre än inget alls.

Vid en sökning på Internet har vi kunnat se att flera kommuner, exempelvis Gällivare, Umeå och Göteborg har kvinnligt självförsvar, ibland även kallat feministiskt självförsvar, på sina högstadie- och gymnasieskolor som en del av ämnet elevens val. Här väljer alltså eleverna själv om dom vill ha denna utbildning. Utbildningen kan bedrivas i olika former, på längre eller kortare tid.  Vi i Sverigedemokraterna anser att Gnosjö kommun bör följa dessa positiva exempel och att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och att även här införa kvinnligt självförsvar inom ramen för elevens val på högstadie- och gymnasienivåerna. En möjlighet är att utbildningen genomförs tillsammans med en idrotts- eller kampsportförening.

För Sverigedemokraterna

Peter Lundgren

Paul Borstam
Ronny Andersson