Motion om Kommunalt Entreprenör/ Nyföretagarpris. SD Gnosjö | Sverigedemokraterna i Finnveden

Motion om Kommunalt Entreprenör/ Nyföretagarpris. SD Gnosjö

Kommunalt Entreprenör/ Nyföretagarpris.

Gnosjö är i hela landet mycket känt för sin industriverksamhet, när Gnosjö nämns tänker man per automatik på småföretagsamhet.
Företagsamheten löper som en röd tråd genom hela vår bygd, och det är tack vare alla våra industrier och småföretag som kommunen blomstrat under många år.
Vi från Sverigedemokraterna tycker därför att vi från Kommunens sida bör inrätta ett pris som varje år delas ut av Ks ordförande under högtidliga former under exempelvis Järnbärardagarna till årets Entreprenör eller Nyföretagare i kommunen.
Vi tror att detta också skulle glädja mottagaren av priset att bli uppmärksammad av Kommunen för insatserna man gjort i sin verksamhet under året.
Vi föreslår därför
Att: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till att instifta ett Kommunalt Entreprenör/ Nyföretagarpris.

Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson

Sverigedemokraterna Gnosjö