Motion om invandringens kostnader. | Sverigedemokraterna i Finnveden

Motion om invandringens kostnader.

Under förra allmänpolitiska debatten begärde Centern ett svar av Sverigedemokraterna angående att vi hela tiden talar om att detta kostar pengar.
Man begärde från Centern att vi skulle specificera vad för summor det handlar om, vi har svårt att göra detta då det inte tidigare gjorts någon sådan utredning i Gnosjö kommun.
Med kostnader avser vi inte bara kostnader som uppstår inom de första 2 åren efter ankomst och som täcks av statsbidrag, utan även kostnader som uppstår efter dessa 2 år såsom exempelvis försörjningsstödskostnader, merkostnader inom skolan mm.
För att kunna gå Centern till mötes och specificera dessa kostnader begär vi nu
Att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa kostnaderna förknippade med invandringen till Gnosjö Kommun under åren 2006-2010, samt hur många av dessa som anlände under denna tid som har kommit ut i egenförsörjning och hur många som är kvar i försörjningsstöd.Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson
Sverigedemokraterna Gnosjö