Motion angående energibesparing i Gnosjö Kommun. | Sverigedemokraterna i Finnveden

Motion angående energibesparing i Gnosjö Kommun.

En kommun vid namn Middelfart i Danmark har genom ett avancerat energibesparingssystem lyckats med bedriften att spara minst 5 miljoner kronor om året i kommunbudgeten, den danska kommunen har cirka 15.000 invånare och är alltså inte så hemskt mycket större än vad Gnosjö Kommun är.
Exempelvis har man på bara en enda skola hitills i år sparat omkring 350.000 kronor och minskat sina koldioxidutsläpp med 84 ton, det finns alltså även en synnerligen stor miljövinst.
Gnosjö Kommun har redan gjort en del framgångsrika energibesparingsprojekt med tex Led-lampor i gatubelysning och detta vore ytterligare ett steg i rätt riktning, kommunen har ett stort fastighetsbestånd som varje år kostar mycket stora summor bara i uppvärmning.
Den stora finessen med denna modell som Middelfart använt sig av är att själva analysen som görs av ett företag inte kostar kommunen några pengar.
Företaget gör en analys av hur mycket energi och pengar kommunen kan spara genom ett visst antal föreslagna åtgärder.
Och så skriver man kontrakt, om kommunen sparar mindre än kontraktet säger går företaget in och betalar mellanskillnaden och sparar man mer så delar kommunen och företaget på vinsten.
Vi från Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunen snarast tar kontakt med och skickar en delegation från Tekniska nämnden tillsammans med kanske Arne och Marcus på ett studiebesök till den Danska kommunen Middelfart för att på plats inhämta mer information om detta projekt, och om det är möjligt att använda sig av detta system även i Gnosjö Kommun.
Kan vi på detta vis spara några miljoner i kommunbudgeten är detta ett alldeles för intressant projekt  för att underlåta att ta reda på mer fakta om det, i synnerhet som vi vet att den ekonomiska situationen är synnerligen allvarlig om vi tittar framåt.
För Sverigedemokraterna


Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson