Medlemsmöte 1/11-2011 | Sverigedemokraterna i Finnveden

Medlemsmöte 1/11-2011

Antalet var lite decimerat denna gång, men det är glädjande att alla som kan, kommer.

Vi diskuterade senaste fullmäktigemötet, där nästan alla var lyriska över den skitiga gummifabriken. (V) och (MP) yrkade avslag och vi reserverade oss mot fortsättningen och tycker fortfarande att det bästa hade varit att riva det inpyrda bygget och att det istället skulle reserverats pengar i kommande budgetar på nya byggnader om nu behovet och efterfrågan kommer, vilket inte är garanterat till 100%  för att använda (S) argument.  Framtidsvisioner är bra, men vi skattebetalare vill nog se lite mer vart pengarna går till och inte nöja oss med ” men tänk det kan ju bli bra”.

Reaktioner på vår fråga om fartgränsen 30 km/h i Bor (127:an)har varit olika. En del tycker att det är bra med rödljus som tekniska föreslog som en möjlig lösning, och en del vill att 30 gränsen ska vara tidsbestämd: 30 km mellan 07.00 och 16.00 vardagar och 50 km resten av tiden.  Vi har inte föreslagit något mer än att detta är ett problem och att vi tillsammans skulle skyndsamt hitta en lösning. Vi får se vart den här pucken hamnar.

En fråga har gått iväg till Tekniska kontoret gällande de särskilda badtider med gardiner i Sporthallen. Vi vill veta utfallet av besök och ekonomin efter 9 lördagar som det här kvinnoförnedrande segregationsprojektet har pågått. Svar har utlovats.

Två medlemmar har varit hos kommunfullmäktiges ordförande Christer Fjordevik(KD) och erbjudit honom att avlyssna bandinspelningen, tillsammans med oss förstås. Hoppas att han är förnuftig nog att anta erbjudandet, för detta skulle räta ut många tvivel och frågetecken som helt mänskligt bör finnas i hans tankar.

Nästa möte är  6/12 kl 18.30 i kommunhuset.

Välkomna alla glada Sverigevänner