Konstituerat KF-möte 181001 | Sverigedemokraterna i Finnveden

Konstituerat KF-möte 181001

Anne Karlsson

SD Värnamo

20180923

Kallelsen till konstituerat KF möte för mandatperiod 2018-2022

Härmed får ni kallelse till konstituerat KF-möte för Sverigedemokraterna Värnamo kommun.

Mötet kommer att hållas måndagen 01 oktober 17.30 i lokalen Värnamo.

 

Med vänliga hälsningar

Anne Karlsson

Gruppledare KF gruppen SD Värnamo kommun

 

Mobil: 0702828055