Interpellation om situationen vid kommunens SFI-undervisning. | Sverigedemokraterna i Finnveden

Interpellation om situationen vid kommunens SFI-undervisning.

Vid GKC bedrivs SFI-undervisning för nyanlända invandrare från olika delar av världen.
Utbildningen som syftar till att dels lära de nyanlända vårt svenska språk, dels förbereda för arbetslivet, och sist men inte minst viktigt-att lära ut hur vårt svenska samhälle fungerar, våra normer, värderingar och vår kultur.
SFI-undervisningen är alltså ett mycket viktigt redskap för integrationen av nya kommuninvånare.
Åtminstone borde det vara så.

SFI-utbildningen är resurskrävande och kostar många skattekronor, inte minst då inflödet av nya invandrare till kommunen tycks fortsätta oförminskat.
Det är därför viktigt att undervisningen bedrivs så effektivt som möjligt, och att de studerande som ju under studietiden i de flesta fall försörjs av bidrag så snabbt som möjligt tillgodogör sig utbildningen.

Det har kommit till vår kännedom att gruppen muslimska elever under en tid har ställt som krav att de ska få vara lediga en stor del av fredagen för att delta i fredagsbön.
Detta skulle påverka undervisningen på flera sätt, dels skulle det påverka de elever som inte är muslimer, dels skulle det förmodligen ytterligare förlänga utbildningen.
SFI-personalen har haft modet att säga nej till kravet men detta har inte varit enkelt-vi har hört berättas om upprepade konflikter med SFI-personalen och ibland en nära nog aggressiv stämning, speciellt när eleverna uppträder i grupp.
För att hantera situationen har SFI anlitat en imam från Göteborg som försökt medla i konflikten och denne har försökt förklara att det går lika bra att be efter skoltid.
Budskapet har dock inte fallit ner och fortfarande är frågan konfliktfylld, det har kommit till vår kännedom att det förekommer både skolk och maskningsaktioner under just fredagen på grund av detta .

Vårt svenska samhälle är sedan lång tid tillbaka sekulariserat vilket innebär att tro och samhälle är separerade.
En persons tro anses vara en privatsak, och vi har religionsfrihet i landet vilket innebär att man får utöva vilken religion man vill.
Den personliga tron skall dock inte inkräkta på omgivningen eller påverka andra icke troende.
Vi vill nu ha svar på följande:

Hur ser barn och utbildningsutskottet på detta arbetsmiljöproblem för personalen vid SFI, att behöva ta konflikter med aggressiva muslimer ?

Hur agerar skolledningen mot de vuxna elever som försörjda med skattemedel skolkar eller maskar under fredagarna ?

Hur kommer man att göra för att motverka liknande problem i framtiden ?

För Sverigedemokraterna


Peter Lundgren
Paul Borstam
Ronny Andersson