Information angående avlyssningen, vi ångrar ingenting! | Sverigedemokraterna i Finnveden

Information angående avlyssningen, vi ångrar ingenting!

Många undrar nog varför vi spelade in samtalet med kommunchefen Mats Hoppe i somras. Anledningen var ganska enkel, vi trodde att även ordförande i fullmäktige skulle delta, och ville på detta vis kunna delge de övriga i gruppen och medlemmar information om vad som sades.  Nu kom inte ordförande till  mötet vilket förvånade både mig och Jan. Vi skulle bli ännu mer förvånade över vad som sedan sades av Hoppe under detta möte, och efteråt när vi lyssnade på bandet  styrktes våra misstankar om att det vi hörde var många märkliga uttalande som en kommunchef inte ska uttala.

Publiceringen av bandet står vi bakom allihop och vill inte ha detta ogjort. På bandet ställer vi frågan flera gånger om arbetssättet i fullmäktige vad avser tiden mellan ordet är fritt och klubbslaget. Många är de gånger som vi, som är helt nya på posterna, inte hinner med att protestera. Detta är en rimlig kritik mot Christer Fjordevik, men för den skull påstår vi inte att han skulle vara olämplig som ordförande, punkt! Uttalandet om att han inte är omtyckt av fler än sina egna får Hoppe stå för alldeles ensam.

I ett inlägg i VN av tryckfrihetsexperten Nils Funcke, står det följande ” det är en märklig reaktion att en representant från alla fullmäktigepartier utom Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande tar avstånd från metoden att banda samtalet istället för att läxa upp kommunchefen.”  Han säger även att ” det är juridiskt oklanderligt att i hemlighet spela in samtal som man själv deltar i”

Jag har även raderat inlägg under kategorin pressen, då det är olagligt att publicera reportage gjorda av media, då det är deras egendom. Det enda som är tillåtet är att länka till tidningen eller annan media.

Vi har tagit ett principbeslut att inte lämna ut inspelningen till kommunledningskontoret, men kan tänka oss att delge innehållet till Christer Fjordevik om han vill, men då ska det vara mellan oss och honom.

Anne Karlsson(SD)