Fullmäktigemötet i Värnamo 30: augusti | Sverigedemokraterna i Finnveden

Fullmäktigemötet i Värnamo 30: augusti

Fullständigt intetsägande och hopplöst förvirrat, som vanligt. Vårt förslag om att få im meddelarfrihet under ”skallkrav” i förfrågningsunderlaget möttes med de vanliga klyschorna, detta finns redan inskrivet under personal, detta är inget nytt, varför lämnar vissa partier in motioner som redan är genomförda, osv, osv.

Visst jag kan medge att andemeningen visserligen finns i underlaget, men nu var det meningen att kravet skulle in under kapitlet skallkrav.

Petitesser kan någon tycka, men det gör inte vi, då ett underlag som är så viktigt för upphandling av LOV, inte ska bli föremål för missförstånd, punkt!

Vidare kunde ju inte vissa hålla sig utan var tvungna att gå upp och märka ord: Charlotta Dalhbäck(S) ” Jag måste korrigera din gammalmodiga svenska, rent grammatiskt heter det inte skall utan det moderna ska”. Här måste jag gå emot henne för i alla upphandlingar, förfrågningsunderlag och avtal inom offentlig och privat sektor heter det SKALLKRAV det som måste innehållas, till skillnad från BÖRKRAV som är det som inte är tvingande.

Men vill Charlotta att alla Landsting och Kommuner i hela riket ska ändra sitt legala språk så är hon hjärtligt välkommen att lägga det som en motion till riksdagen.

Vidare så visade sig beslutsunderlaget till motionen innehålla flera fel. Upphandlingsnämnden biföll motionen och omsorgsförvaltningen gjorde det samma., men ser ni, detta var felskrivet i alla handlingar och mötesprotokoll. Det dom hade bifallit var att andemeningen redan fanns i förfrågningsunderlaget, Cirkus Värnamo hade varit igång igen.

Betryggande? Nej!

Vi avstod från att rösta på Sossarnas motion om enkäter till ungdomar, då detta är ett slag i luften om man jämför med vår motion om ett ungdomsfullmäktige som blev nedröstat av de andra 7 partierna.

Att fördelen med att ge oss insyn i kommunstyrelsen inte går in i skallen på de andra kan vi ju bara beklaga, då detta innebär just Cirkus Värnamo varenda gång det ska till beslut, och märk nu gott folk, att här använder jag det moderna ordet ska:)