Fullmäktigemötet 20 juni | Sverigedemokraterna i Finnveden

Fullmäktigemötet 20 juni

Vårt budgetförslag gick inte igenom. Kommentarerna uteblev också förutom från moderaterna som tyckte att vi sålde skinnet innan vi hade skjutit björnen, jag skulle hellre vilja säga till de övriga partierna att:  ta ut öronpropparna, ta av foliehatten och lyssna.

Vår motion om äldreombudsman röstades också ned och yrkandet återremissen med motiveringen att omsorgsnämnden hade misstolkat motionen avslogs.

Nedan kan ni läsa våra yrkanden:

Förord

Det är ett tecken i tiden att Sverigedemokraterna, en socialkonservativ rörelse med nationalismen som plattform visar vägen och går framåt.

Den av vänstern och högern förda politiken håller på att slå sönder vårt samhälle. Svenskarna söker ett alternativ som vill hålla ihop landet och alla kommuninnevånare behöver en kraft som kan hålla ihop kommunen. Sverigedemokraternas strävan är att bli den kraften.

 

På sikt vill Sverigedemokraterna skapa ett modernt folkhem i Sverige och i Värnamo kommun.

För att kunna säkra framtidens välfärd måste vi svenskar hitta tillbaka till en känsla av gemenskap.

En vikänsla och en naturlig vilja att hjälpa varandra och bidra till det gemensamma är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla en solidariskt finansierad välfärd. Vi ska förvalta och ta vara på det som vi äger gemensamt. Det ska vara rent och snyggt i vår kommun, och attraktivt att bo i de kommunägda bostadsbolagen. Det kollektiva resandet i kommunen ska vara snabbt, säkert och tryggt.

I Värnamo kommun är det fortfarande stor skillnad på hur verksamheterna bedrivs i verkligheten, och hur de beskrivs i kommunfullmäktige.

Värnamo kommun måste höja kvaliteten i synnerhet i skolan och äldreomsorgen.

Våra förslag för att underlätta för våra äldre och aktivera våra unga har inte hörsammats, varför vi nu i budgeten har finansierat våra motioner om avgiftsfri trygghetslarm, anställningen av äldreombudsman/kvinna och investering av aktiviteter för ungdomar i Värnamo Kommun.

Om vi inte tar hand om våra unga och gamla, vad får vi för samhälle då?

.

Avgiftsfri trygghetslarm: 2 miljoner Utsmyckning Gummifabriken 2013. Detta täcker 2013 och 2014 med råge.

 

Äldreombudsman/kvinna: Anslaget till KS oförutsedda utgifter sänks med 500 kkr per år, detta finansierar årslönen på 471,600 kr uträkning nedan:

Månadslön                                             25 000 kr

Arbetsgivaravgift 31,42%                       7 800 kr

Avtalsförsäkring  10 %                           2 500 kr

Semesterlön        12%                             3 000 kr

Arbetsgivaravgift  31,42%                         973 kr      Totalt 39 300 kr x12 = 471 600 kr

 

Ungdomsfullmäktige: Då det har dykt upp ett motförslag om ett ungdomsråd, dock med samma intention som vårt förslag ser vi fram emot ett eventuellt samarbete och för att finansiera uppgiften med att kartlägga hur ett ungdomsråd ska fungera och behovet av mentorskap, för att i förlängningen besluta om varierande ungdomsaktiviteter i kommunen investerar vi 500 kkr från KF:s anslag för oförutsedda utgifter till medborgarnämnden.

 

Omsorgsnämndens ökade ram på 2000kkr ska riktas mot de som behöver vår hjälp mest, personer som innefattas av  LSS, stödet ska vara riktade åtgärder inom omsorgen, måltidshjälp, uppdatering av boende, anhörigstöd och personlig utveckling.

 

Glädjande är att Alliansen satsar på att utjämna löner för de anställda i kommunen, mindre glädjande och tvärtemot vårt förslag från 2010 om att sänka arvoden med 15% gör Alliansen en ny vurpa och yrkar på ytterligare höjningar för de förtroendevalda. Sedan de nya arvoden infördes 2011 har det skett en uppräkning med 2,12% på de beslutade arvoden enligt beslut Dnr:2010.288.