Fullmäktige torsdagen 29 mars blev en rysare igen | Sverigedemokraterna i Finnveden

Fullmäktige torsdagen 29 mars blev en rysare igen

Alkoholtaxorna diskuterades länge, och inget vettigt blev sagt. Sven-Evert var uppe och talade om egna erfarenheter i frågan och det hettade till rejält stundtals, bra framförande! Eldprovet var ensamkommande flykting”barn” då Anne gick upp och höll ett ”brandtal” uppbackad av Johan som satte punkt på alla påhopp med att föreslå att alla dessa ädla som förespråkar bluffen att ta varsin person som fosterbarn. Men se det gick ju inte, då detta har prövats och har inte fungerat så bra, snyft.

Anförandet kan ni se här:

Avslagsyrkande på Dnr:____2012.041_

De “ensamkommande flyktingbarnen” är en statlig överenskommelse utan förankring hos medborgarna i Sverige. Det handlar om unga män upp till 30-årsåldern som saknar asylskäl men ändå söker asyl som ”minderåriga”, eftersom det är det lättaste och snabbaste sättet att ta sig in i Sverige.

De kommer undantagslöst till Europa med hjälp av kriminella människosmugglare som tjänar grova pengar på sin verksamhet.För att komma hit betalar de i regel motsvarande 100 000 svenska kronor. Enligt beräkningar från Rikskriminalen finns en organiserad smuggling bakom 90–95 procent av alla som anländer till Sverige från framför allt Irak, Afghanistan och Somalia.

Människosmuggling omsätter miljarder kronor per år i Sverige, pengar som ofta går in i den svarta sektorn eller tvättas utomlands.

Det rör sig alltså alls inte om några utblottade stackare som kommer hit. Genom att Sverige urskillningslöst tar emot dem bidrar alltså Sveriges regering och myndigheter till en världsomspännande brottslig verksamhet.

Ett stort problem är att själva begreppet ensamkommande barn är missvisande. Det handlar sällan om barn i ordets rätta betydelse. Flertalet är unga män i övre tonåren och äldre. Det finns skäl att misstänka att de asylsökande ofta ljuger om sin ålder.

Till Migrationsverket uppger ”ankarbarnen” som är övervägande av manligt kön, att deras föräldrar är döda och att de är ensamma i världen, men så fort som den unge mannen har fått PUT, alltså permanent uppehållstillstånd, återuppstår hela släkten mirakulöst ifrån de döda och flaggar upp sig som anhöriginvandrare. Dessa anhöriga är ofta analfabeter och kommer inte på många år, upp till 10 år, kunna försörja sig själva. Istället långtidsparkerar de sig på kommunernas socialbudgetar för bidragsförsörjning. De kräver alla förmåner av Sverige utan att ge någonting tillbaka. Det är inte underligt att många kommuner vägrar ta emot just den här gruppen, t.ex. Katrineholm, Bjuv, Landskrona, Perstorp med flera.

Det som gör oss mest upprörda är att ni andra talar om ”barn” i ett cyniskt utnyttjande av människors empati och barnkärlek för att få igenom en ren bluff.

I Norge har tandanalyser 2010 visat att 48 procent av de unga männen ljög om sin ålder och var betydligt äldre än de uppgav, i vissa fall tio år äldre. I Danmark var siffran ännu högre 73% och i Finland som sedan 2010 har lag på rättsmedicinsk undersökning för att fastställa ålder, om än frivillig, men med ett tillägg att”Om en person vägrar genomgå undersökning utan godtagbar orsak, behandlas han eller hon som myndig.” där var 50 av 83 fall över 18 år.

Men i Sverige utgår vi från att alla utanför gränsen talar sanning och alla innanför ljuger. Migrationsverket utgår från hederssystemet, att ingen ljuger.

Men vänta nu: Staten kontrollerar ju allt annat. Vi har :

Åldersgränser på att övningsköra, ta körkort, när man får börja arbeta, när man får inhandla cigaretter,alkohol, fyrverkerier eller ta lån. Du ska gå i skolan x antal år. Du måste ha cykelhjälm på tills du är 15år.Du får inte låna pengar förrän du är 18år. Du får inte köpa lotter förrän du är 18 år. Listan kan sedan göras längre och längre på vad Staten kontrollerar.

Men en enkel sak som att kontrollera identitet och ålder på ”flyktingar” som hävdar att de är 16-17 år det kan man inte ens greppa!

Nu när Norge, Danmark och Finland har ändrat sina regler är länderna plötsligt inte lika attraktiva längre, och flyktingsmugglarna väljer andra resmål. Detta innebär ett ännu högre tryck på inflödet till Sverige. Sverige kommer att få ta emot ännu fler.

Under tiden 1 januari-31 oktober 2011 sökte totalt 134 asylsökande som sade sig vara minderåriga asyl i Finland. I Norge var antalet 717.Motsvarande siffra för Sverige var 2657 för hela 2011. (Källor: resp lands migrationsmyndigheter).

I år räknar Migrationsverket med minst 3 100, och istället för att ta itu med insmugglingen överväger regeringen en tvångslag för att tvinga kommunerna att ta emot “barnen”. Man planerar alltså att köra över den kommunala självbestämmanderätten, som är grundlagsstadgad, för att fortsätta med denna vanvettiga hantering.

Varje “barn” kostar 1 900 kr/dygn = 693 500 kr/år. Till detta kommer kostnader för skola, (64 300 kr/år och gymnasieelev), god man, vård, dagpenning med mera. Samt en grundersättning till kommunen på 500 000 kr för att “underlätta mottagandet samt öka kvalitén”. Kostnaden hamnar alltså på minst 1,3 miljoner kr per “barn” och år, och detta är lågt räknat, enligt Riksrevisionen hamnar kostnader mellan 3000 och 6000 kr per dygn. Sigtuna kommun hade kostnader på 16000 kr/dygn och person!!!

Det tycks finnas en outsinlig pengakista att ösa ur när det gäller så kallade flyktingar, medan alla svenskar får vidkännas nedskärningar, minskade pensioner, hög ungdomsarbetslöshet som drabbar vår kommun hårt och andra försämringar.

Det ekonomiska systemet som vi i Sverige lever i är anpassat till att, dom som bidrar till systemet är dom som ska utnyttja det, inte att systemet ska utnyttjas av alla som kan ta sig till Sverige utan att bidra med en enda krona.

Debatten om ensamkommande barn mycket förvirrad. Vad är det för typ av invandring vi talar om, varför just Sverige och inte i närområden eller närmaste EU land, och varför är det så fruktansvärt dyrt att ge dem mat och husrum? Vad händer efter 2 år när bidraget från staten stryps och varför kommer det bara 15% flickor som i större grad är utsatta än pojkarna i dessa länder?

Sammanfattning: 

Vi tror på en effektiv och human flyktingpolitik till hjälp för de behövande. Sverigedemokraterna ställer sig bakom asylrätten men önskar eftersträva att flyktingar så långt det är möjligt ska erbjudas hjälp i närområdet. I riksdagen är Sverigedemokraterna det parti som vill lägga mest pengar på att hjälpa flyktingar i sina närområden, 1 miljard kronor. Det är i tredje världen flertalet av världens flyktingar befinner sig och det är där hjälpen behövs. Genom att inrikta resurserna på att hjälpa flyktingar på plats kan vi bidra till rädda fler liv och hjälpa fler än vad vi gör idag.

Sverigedemokraterna yrkar

-att avslå överenskommelsen med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande ungdomar/män i Värnamo Kommun.

 

Anne Karlsson    Johan Nissinen    Sven-Evert Gunnarsson

Sverigedemokraterna