Anne Karlsson satsar på riksdagsplats | Sverigedemokraterna i Finnveden

Anne Karlsson satsar på riksdagsplats

Idag tar vi pulsen på Anne Karlsson (SD) som satsar på att komma in i riksdagen. 

Anne Karlsson satsar på riksdagsplats foto jmini.se

http://www.jmini.se/nyheter/25375/anne-karlsson-satsar-pa-riksdagsplats

Vem är du – kort presentation?
– Jag heter Anne Karlsson och är 56år, är gift och har två vuxna barn, och två underbara barnbarn. Jag är född i Helsingfors och kom till Sverige 1969 tillsammans med föräldrar och två syskon. Min uppväxt i Finland präglades av lugn och harmoni, och uppbrottet från det hemtama var svårt. Jag har dock alltid kunnat anpassa mig lätt, och det gav mig en fördel när det gällde att lära sig det svenska språket. Min politiska bana inleddes sent, 2010 blev jag invald i fullmäktige och intresset stiger för varje år.

Varför kandiderar du till riksdagen?
– Genom att rösta på mig får du en riksdagsledamot som vågar ta upp de icke politiskt korrekta problemen i samhället som den stora invandringen och dess konsekvenser, den ökande brottsligheten och inte minst de äldres situation i Sverige som är rent förkastlig.
Hur ser du på Sveriges flyktingpolitik?
– Jag tror på en effektiv och human flyktingpolitik till hjälp för de behövande. Jag ställer mig bakom asylrätten men önskar eftersträva att flyktingar så långt det är möjligt ska erbjudas hjälp i närområdet.
Våra storstäder växer och landsbygden avfolkas. Hur ser du på det ?
– Det finns en otrolig potential ute på landsbygden för jobbskapande och tillväxt. Vad som behövs är en politik som skapar de optimala förutsättningarna. Dagens politik osynliggör landsbygden, och därför är det av yttersta vikt att underlätta, ge ekonomiska förutsättningar och förenkla regelverken som sätter käppar i hjulet för många entreprenörer som vill etablera sig på landsbygden, alltså mindre byråkrati och mer verkstad. Med företagen kommer behoven av infrastruktur och då kan små samhällen väckas till liv.
Vad är problemen i dagens skola? Vad vill SD göra för att vi ska få en bättre skola?
– Skolan är politikens stora sorgebarn. Det är ingen överdrift att påstå att skolan befinner sig i en allvarlig kris. Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarnas måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. För oss är det en självklarhet att man oberoende av var man är född eller var man bor ska erbjudas en bra utbildning. Genom att åter låta staten ansvara för skolan kan vi påbörja vägen mot en rättvis och likvärdig skolgång där lärarnas status en gång för alla kan höjas.
Vad vill du se för åtgärder för att minska brottsligheten?
– Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot brottsligheten. Vi vill kraftigt skärpa straffen för grov och upprepad brottslighet. Det ska inte löna sig att begå brott i Sverige och högre skadestånd bör utdömas till brottsutsatta. Vi vill lagstifta om nya möjligheter för att komma åt den växande organiserade brottsligheten. För att råda bot på den utbredda ineffektiviteten inom Polisen vill vi satsa pengar på en effektivitetsreform som ska möjliggöra att poliserna kan göra det de är bäst på – bekämpa brottslighet. Pappersarbete och andra sysslor som ligger långt ifrån kärnverksamheten bör i ökad utsträckning ligga på civil personal.
Hur ser du på begreppet feminism?
 – Jag är särartsfeminist. Kort sagt innebär detta att jag tror att vissa av de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors liv grundar sig i att vi inte är skapta helt likadana och att vi tenderar att göra lite olika val, ha lite olika preferenser. För mig är det självklart att du ska få respekt och acceptans för dina val, oavsett vilket kön du har, vilka val du gör och om de passar in i en gammal norm eller en ny. Det är vad jämställdhet betyder för mig.
Vad står SD för när det gäller försvarspolitiken?
– Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten. Sveriges försvarspolitik ska fokusera på försvaret av Sverige.
Vad vill du göra för att de äldre ska få det bättre i samhället?
– En av mina hjärtefrågor och då vill jag bara inflika med att det finns ett ord i det svenska språket som jag direkt avskyr, och det är ”biståndsbedömning” i äldreomsorgen! I många kommuner har detta urartat till löjlighetens gräns, man behöver ”biståndsbedömas” för luncher, promenader, gemenskapsaktiviteter och andra göromål som var självklara för den äldre förr. Vi i Sverigedemokraterna vill stärka de äldres status i samhället. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit, vi vill sänka pensionärernas skatt till samma nivå som löntagarnas. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.
Moderaten Folke Solheim vill flytta försvarets skjutningar ovanför Vättern till Älvdalens skjutfält. Ställer du dig bakom det kravet?
– Förslaget är intressant och vi kommer att följa frågan då den är inlämnad till regeringen.

 

Säger du ja eller nej till den planerade gruvan i Norra Kärr?
– Nej !

Vad blir din första motion om du kommer in i riksdagen?
 – Att det ska finnas ett nationellt direktiv i äldreomsorgen om senior/trygghetsboende. Senior/Trygghetsboende för 75+ ska alltid finnas som alternativ i samtliga kommuner utan ”biståndsbedömning”. I socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorgen finns följande: ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.”
Att värna och respektera är inte lika med biståndsbedömning efter en given mall, utan respekten är att se individen och lyssna på behov av stöd. Kasta ordet bistånd i papperskorgen när det gäller våra äldre och börja använd ordet stödbehov istället.

 

Vad skulle du göra om du vann en miljon?

– Då skulle jag bjuda min far som är 80 år på en resa till Maldiverna vilket han inte har råd med idag på grund av alla avgifter och straffskatter.
Vem är din favoritpolitiker?
– Jimmie Åkesson.
Vilken är din favoritglass?
– Magnum classic.
Vem tar du med dig om du skulle resa till en öde ö?
– Jag skulle nog aldrig resa till en öde ö, men om jag hamnade där så vill att min man Bosse är med mig.
Hans Mannefred