Almedalen 2012 Johan rapporterar | Sverigedemokraterna i Finnveden

Almedalen 2012 Johan rapporterar

1-2 Juli

Nu  var det dags för årets Almedalsvecka och Sverigedemokraterna fick inleda veckan. Det var många olika seminarium och föreläsningar under dagen innan det var dags för Jimmie Åkesson att avsluta med sitt tal på stora scenen.

Vi var och besökte seminariet med Erik Almqvist som handlade om socialkonservativ ekonomi. Erik berättade att SD vill införa ett femte jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare. Det är inte rimligt att man lägger mindre skattebörda på dem som redan har hög inkomst. Man bör satsa mer på våra pensionärer och det gör man bl a genom att skära ned på invandringen. Sverigedemokraterna har en hållning som verken är höger eller vänster.

Erik betonade att socialismen inte tar någon hänsyn till marknadens krafter men samtidigt ser moraliska aspekter framför marknadens aspekter. Liberalismen gör däremot tvärtom och vill se en helt avreglerad marknad, bieffekten med en helt avreglerad marknad blir dock att den enskilda människan kan komma i kläm då marknaden inte tar någon som helst moralisk hänsyn överhuvud taget. Därför är det bästa en blandning av dessa så att människor inte skall drabbas negativt men att vi ändå har en stabil och växande ekonomi. En helt avreglerad marknad kontra en helt reglerad marknad är därför att välja mellan pest eller kolera. Därför borde det bästa vara att ha en blandning av detta. Den socialkonservativa hållningen blir därför ett tredje alternativ att räkna med inom svensk politik.

På kvällen höll SD-kvinnor ett inledande tal om bl a hedersvåld och de höga våldtäktssifforna i Sverige , sedan tog vår partiledare Jimmie Åkesson över. Talen går att se via länkarna nedan.

http://www.youtube.com/watch?v=0z3VzhgMQeE&feature=player_embedded

https://sverigedemokraterna.se/2012/07/02/jimmie-akessons-almedalstal/

Den 2:a juli var det dags för Miljöpartiets dag på kvällen var det språkröret Åsa Romson som höll det avslutande talet.

Vi var  på SDU:S seminarie om varför nationalismen blomstrar i Europa. På detta seminariet deltog ungdomsförbundet till österrikiska FPÖ som kallas RFJ. De berättade om FPÖ:s valframgångar och hur dem hade nått ett valresultat på 24%. Bland förstagångs väljarna har dem ca 50%. RFJ har ett medlemsantal på 23 000. Dem har gjort många lyckade kampanjer och dem siktar på att bli det största partiet i Österrike.

Sedan gick vi runt i de olika tälten som olika företag och organisationen hade ställt upp. Det var bland annat polisen och Sveriges Åkeriföretag.

3-5 Juli

Den 3:e juli var det Moderaternas dag. Vi besökte då två energiseminarium. Det första var anordnat av Vattenfall och handlade om hur man skulle ersätta kärnkraften. Debatten blev dock positiv riktad till kärnkraft, vilket jag tycker var bra. Utökad kärnkraft är helt i Sverigedemokraternas linje. det andra seminariet var en tankesmedja om hur man ska lösa energiproblemen. Detta seminariet var tråkigt och tillförde inget så vi gick vidare efter en stund. Vi träffade även Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Den 4:e juli var det Vänsterns dag och då hade SDU:s förbundsordförande Gustav Kasselstrand en utfrågning tillsammans med LUF:s förbundsordförande Aron Modig i TV4. SDU hade torgmöte ihop med RFJ på Donners plats. Torgmötet handlade om nationalism.

Den 5:e juli var det folkpartiets dag och då var det ett seminarium om populism som var främst riktad mot Sverigedemokraterna. Det hölls även ett seminarium där Expo var inbjudna av Byggnads för att arbeta fackligt mot rasism. Jonathan Lindqvist lyckades får Alexander Bengtsson att bli arg och göra bort sig. Jonathan var trevlig och saklig och Bengtssons visade sitt sanna hatiska ansikte.

Nedan Jonathans egna ord:

”Då har man tagit debatten med både Byggnads nya ordförande och Expos åsiktstorped Alex Bengtsson. Att byggnads säger sig vilja jobba för alla människors lika värde är jättebra. Men det blir ett väldigt hyckleri när de inte ens värderar alla sina egna medlemmar lika. Som aktiv i SDU och SD så får man nämligen inte ha några som helst förtroendeuppdrag i Byggnads. Detta var en av många saker jag ifrågasatte. Fick även klara besked om att Expo inte tycker att det är lika viktigt att rapportera om Vänstervåld. Detta motiverar han med att det är mycket allvarligare med politiskt våld, om det grundrar sig i att offret har en viss religiös eller etnisk bargrund. Alex slingrar sig och menar på att det inte ligger i stiftelsens uppdrag att rapportera om vänstervåldet i Sverige.. Vilket jag starkt ifrågasätter när man slår sig för bröstet och menar på att han vill jobba emot intolerans. Alex var även av åsikten att vi Sverigedemokrater borde bilda ett eget fackförbund. Eftersom våra åsikter enligt klassiskt vänstermanér strider emot Byggands värdegrund. Det var då roligt att ifrågasätta hur demokratisk hans egen stiftelse är. Eftersom han själv bedyrar att stiftelsen är icke partipolitisk. Så ställde jag frågan om jag som Sverigedemokrat kunde få börja jobba på Expo. Svaret blev att det var helt otänkbart. Vilket fick även byggnadsordföranden att höja på ögonbrynen och förhoppningsvis också fick honom att delvis inse, vilken vänsterextremistisk och icke inkluderande stiftelse Expo är!”